*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

رو هوا

حداقل کاش در مناطق خودمون این شرط رو بردارن تا دانش آموزا راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن 

نمیدونم ولی عقل ناقص من که میگه این بند در خوش‌بینانه ترین و قانع ترین حالت برای روند آموزشی ما عواقب بدی خواهد داشت و مطمئناً با اجرای شدن و اومدن یک معلم کاملا فارس زبان ما شاهد کاهش و حتی زدگی از علم و شوق ارتباط با مدرسه خواهیم شد

هنوز بگذریم بقیه تبعات این قانون رو که چقدر فرصت ها از دست میره برای آینده و مسیر جوونای متقاضی این حرفه مون. 

واقعا اگر اصلاح هم بشه باز این اصلاح شدنش هم جای سوال داره یعنی واقعا چجور میشه... 

هعی واقعا آدم میمونه

+شرایط استخدام آموزش و پرورش 

نداشتن لهجه +  یک لیست طول و درازی از نداشتن بیماری ها

  • منتظر....