🌎

با هم تا ظهور
🌎

از زمان باید همه چی رو فهمید!

🌎

با هم تا ظهور

یه بار دیگه بهم ثابت شد که چقدر تنها هستم... 

منم بلدم که چطوری از وضعیت ها استفاده کنم برای بالا کشیدن خودم 

بماند 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۲۱:۵۲
منتظر....

 یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ.... 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۴
منتظر....

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۲۵
منتظر....

روزی خبرنگار جوانی از ادیسون پرسید: آقای ادیسون شنیدم برای اختراع لامپ تلاش های زیادی کرده ای، اما موفق نشده ای، چرا؟ پس از ۹۹۹ بار شکست همچنان به فعالیت خود ادامه می دهی؟ ادیسون با خونسردی جواب می دهد:«ببخشید آقا من ۹۹۹ بار شکست نخورده ام، بلکه ۹۹۹ روش یاد گرفته ام که لامپ چگونه ساخته نمی شود.»

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۶ ، ۰۲:۳۷
منتظر....