**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

وضعیت وبلاگ :

**

با هم تا ظهور

.

.

مختار: بن کامل صاحبان قدرت اغلب خودشان به خودشان خنجر میزنند

از خودم مثال میزنم تا باورش برایت ناگوار نباشد اگر روزی شنیدی امیر مختار به مختار خیانت کرده تعجب نکن!

+باور نمیکنم ابو اسحاق ایمان امیر ابگینه نیست بشکند از سنگ سخت تر است از الماس برنده تر

همیشه در برق نگاه امیر نفس اماره را ذلیل دیده ام

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۱۸:۵۰
منتظر....

خداوندا به ما قدرت تشخیصی رو بده

زمان هایی که بسیاری از حقایق رو فراموش کردیم بتونیم از پسش بربیایم


راه طولانیست

گنگ نبود اونقدر سستی کردن
مصلحت رو بر قانون ترجیح دادند که مسیر پیش رو گنگ شدموافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۱:۵۵
منتظر....