**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

**

با هم تا ظهور

کلا نمیتونم بگم که سال خوبی بود یا نه همه چی داشت 

از یه نظر یه جورایی خیلی رفتم جلو  ولی از یه نظر تو یه مورد دیگه هنوز موفق نشدم به این شکل!! 

جلوتر های زیادی مونده 

آدم تا زندست اصلا نمیتونه امیدوار نباشه 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۷ ، ۲۱:۳۶
منتظر....