*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

امید وار


آینده منتظر ماست به شرط اینکه ما هم شروع کنیم به حرکت 

صدق نیت، خواستن، توکل.....   • منتظر....

نظرات  (۱)

وای عجب عکسی