*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

نیل

آدم ها لالت میکنند 

بعد هی می پرسند چرا حرف نمیزنی 

این خنده دار ترین نمایشنامه دنیا بود  

نظرات  (۲)

واقعا...
اونجاست ک باید کر هم شد ..
پاسخ:
سخته گاهی