*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

بقیه ش هم تنها بمون.

وقتی که تو بدترین شرایط زندگی تنها بودی و از پسش بر اومدی 

پس یعنی زمان " ثبات " تو دیگه آسون قابل شکستن نیستی 

ممکنه تو رو بکشن ولی نمی تونن شکستت بدن

چیزی که فقط خودش میدونه و خودت 

  • منتظر....