*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

بیداریم...

بیشتر انرژی جوانان ما صرف چنین مباحثی می شود 

 چه جمله کوتاه و جامعی 

اللهم عجل لولیک الفرج 

                                                                                                                                                                آمین 

  • ۹۵/۱۱/۲۷
  • منتظر....