**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

وضعیت وبلاگ : غیر فعال

97/10/01

**

با هم تا ظهور

تانری

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۴ ب.ظ

روز هایی بود که گوش داشت،  چشم داشتم، میدانست..اما 

نه میشنیدم نه میدید نه درک میکردم

مبهم است کی و کجا خواست چی خواستم این جا یا الست که اینقدر دگرگونی ظاهری و باطنی نصیبش شد.شکر 

بخاطر انتخاب :)

به مانند نعمت هایی که در ظاهر کامل بودند اما با این تولد نو  در باطنش بهتر شدند روی ریل اصلی افتادند 

اراده هایی که هرکدام برای یک شخص بهشت حساب شدن

آما 

از نگاهی به نگاهی که داده شد  روند.. تبدیل شد  از نیستی به  تمام هستی ودرک 

به نظر قطع شد این سلسله عذاب خود و دیگران    ( امیدوار هستم که... 


نحوه ی کم شدن یا قطع بماند توانایی انتقال این حجم از درک تغییر را فعلا ندارند حرف ها

اما از نگاهی، که درست از آغاز فصل جدید حیران و سراسر ..؟... هست با میلیارد تئوری محکم که... 

نمیتوان به بند قلم کشید؟؟