*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

رستگارمان کن

از ما ناامید نشو به حق و حرمت این روز ها به حرمت بندگان طاهر و پاک ات 

شهادت حضرت فاطمه (ص) تسلیت ...

+سخت است غریب بودن در.... 


  • منتظر....