**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

وضعیت وبلاگ :

**

با هم تا ظهور

...

دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۰ ب.ظ

.

.

مختار: بن کامل صاحبان قدرت اغلب خودشان به خودشان خنجر میزنند

از خودم مثال میزنم تا باورش برایت ناگوار نباشد اگر روزی شنیدی امیر مختار به مختار خیانت کرده تعجب نکن!

+باور نمیکنم ابو اسحاق ایمان امیر ابگینه نیست بشکند از سنگ سخت تر است از الماس برنده تر

همیشه در برق نگاه امیر نفس اماره را ذلیل دیده ام

مختار: پس هنوز شیطان را خوب نشناخته ای رفیق

او مرا به لذت و قدرت وسوسه نمیکند میداند شیفته ی عدالتم ؛ نقاب عدالت خواهی به چهره زده امیر مختار را به جان مختار می اندازد به جای سر بریده ی ابن زیاد سر امیر مختار را نشانم میدهد

+ کجایی ابو اسحاق به واقع سخن میگویی یا به کابوس

مختار : انسانی که به خدا نزدیک هست بین واقع و خیالش مرزی نیست

وقتی گرفتار کابوسیم به شیطان نزدیک شده ایم

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۳
منتظر....