*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

عهد

 یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ.... 

  • منتظر....