**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

وضعیت وبلاگ : غیر فعال

97/10/01

**

با هم تا ظهور

مفت نمیریم

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۶ ب.ظ

دو دسته از بنی بشر همیشه در اتفاقات جهان بعد از استفاده ناغافل ، خونشان بیهوده  ریخته میشود 

همیشه از تمام طرف ها و حتی کائنات مورد مذمت قرار میگیرند و کارشان در دنیا کمتر درست می آید 

به خاطر راه و رفتاری که انتخاب کرده اند قدر گرانی ندارند 

کسانی که طماع اند، 

و کسانی که دو جانبه کار میکنند             " خبرچینی،  جاسوسی "

به خاطر طمع و حریص بودن به راحتی و بی سروصدا حذف میشوند از حیات 

هیزم کشان هم که در همان اوایل کار به خاطر نبود  وفا و قابل اعتماد نبودن تاریخ مصرفشان زمان دار است 

دقت کنیم، شاید....