*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

ندانستن هم آرزوست!

در قند پهلو مطرح شد :)

بین ما ها 

کم کاربرد ترین جمله سال هم تعلق میگیرد به ؛


من در این مورد نظری ندارم 

  • منتظر....

برنامه قند پهلو