*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

نظم الهی

روزی دو فرشته از آسمان به زمین می آمدند که یکدیگر را ملاقات کردند. یکی به دیگری گفت: 

«برای چه کاری فرو می ایی.» پاسخ داد: «خداوند، مرا م‍أمور کرده است که به دریای نیل بروم و یک ماهی نادر را برای حاکمی ستمگر که به آن میل پیدا کرده است، بالا بیاورم، تا او در کفر ش به نهایت آرزوی دنیایی برسد. تو برای چه کاری می روی؟» فرشتة دیگر پاسخ داد: «من مامورم کاری شگفت انگیزتر از کار تو انجام دهم. به سوی بنده مؤمنی می روم که روزه دار و نمازگزار بوده و دعا و صدایش در آسمان شناخته شده است. می روم تا ظرف غذایش را که برای افطار آماده کرده است، بریزم تا به نهایت آزمون در ایمانش برسد • منتظر....

نظرات  (۳)

عه!
پاسخ:
بله قال معصومه 
 • ( ک) شباهنگ
 • من فکر میکنم ...
  خداوند بندگانش را که دوست دارد 
  بیشتر مورد آزمایش قرار میدهد ..
  پاسخ:
  درسته ولی مصداق داره 
  قربون خدا برم من ...

  پاسخ:
  بله من هم