**

با هم تا ظهور
**

از زمان باید همه چی رو فهمید!

وضعیت وبلاگ : غیر فعال

97/10/01

**

با هم تا ظهور

هر حرکت

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ب.ظ

این مرحله را هم باید رد کرد 

مرحله ی حساب آوردن اثبات کردن و البته مرحله ی تخریب و تضعیف کردن 

همیشه باهم بودن درست اگر دوام بیاوری بعد تضعیف و تخریب نوبت قبول اثرت هستند و شنیدن ایده هایت 

باشد که شرمنده فرصت هایی که داده نشویم 


زلزله عجیبی بود خداوند رحمت کند رفتگان را و صبر دهد به بازماندگان برای ادامه