*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

۱۳۹۵ ----۱۳۱۳

بازگشت همه به سوی اوست...... 

خدا نگهدار
نظرات  (۲)

خدا رحمتش کنه
پاسخ:
:)
خدا رحتمشون کنه...