*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

Wall. E

اصلا مگه از این ربات مهربان تر هم داریم :) وظیفه شناس، فداکار، عاشق

ایییییوا 

با صدای خودش :) 


  • منتظر....

نظرات  (۱)

هیپ وقت حوصله ی یه بار دیدنشو نداشتم :_